Lasse Asp

“En kille med skarp hjärna som han använder”